Cenik storitev

VRSTA STORITVE

VREDNOST BREZ DDV

STOPNJA DDV (%)

VREDNOST Z DDV

POSREDOVANJE PRI PROMETU NEPREMIČNIN

EKSKLUZIVNA PRODAJA NEPREMIČNIN

2 %

22

2,44 %

NAKUP NEPREMIČNIN (po pogodbi s kupcem)

1,0 %

22

1,22 %

ODDAJA, NAJEM NEPREMIČNIN

Enomesečna najemnina

22

 

OGLEDI NEPREMIČNIN (izven k.o. Velenje)

8,20

22

10,00

OGLEDI NEPREMIČNIN (v k.o. Velenje)

4,10

22

5,00

DRUGE POSLOVNE STORITVE

PRIPRAVA POGODB PROMETA NEPREMIČNIN

150,00

22

183,00

POTRDITEV POGODB – PRAVNIK

100,00

22

122,00

ZK IZPISEK – neuradni

4,10

22

5,00

Pridobivanje potrdil o namenski rabi

15,00

22

18,30

Pridobivanje potrdil o predkupni pravici

15,00

22

18,30

Ocena tržne vrednosti nepremičnine (ogled in pisno poročilo)

150,00

22

183,00

PRIPRAVA DOKUMENTACIJE

Napoved za odmero DPN ali druga napoved (dobiček, darilo) in predložitev FURS v Velenju

40,00

22

48,80

PRIPRAVA DOKUMENTACIJE

za kmetijska zemljišča (ponudba za prodajo, izjava o sprejemu ponudbe, vloga za odobritev pravnega posla) na območju UE Velenje

80,00

22

97,60

VZPOSTAVITEV IZGUBLJENIH LASTNIŠKIH LISTIN (pridobivanje listin, priprava novih listin, organizacija overitve)

200,00

22

244,00

Režijska ura

20,00

22

24,40

Potni stroški (kilometrina)/prevoženi kilometer

0,37

22

0,45

 

Cenik velja od 1. 4. 2014.